cookiebeleid

Wat zijn cookies?
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op een website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van kleine tekstbestandjes, zgn. cookies) geven informatie die van belang zijn voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontleent men aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers.

Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw computer ophalen.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.

Wat zijn de Europese richtlijnen voor wat betreft cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die door vrijwel alle websites worden gebruikt om bezoekersgedrag te meten voor marketingdoeleinden. Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe EU cookiewet van kracht geworden. Deze cookiewet richt zich met name op 2 belangrijke punten:

Informatie verstrekken
Bezoekers van een website moeten voldoende geïnformeerd worden over het plaatsen en gebruiken van de cookies tijdens hun websitebezoek.

Toestemming vragen
Daarnaast moet de bezoeker om toestemming worden gevraagd voordat cookies worden geplaatst. In de Europese wetgeving geldt overigens ook voor browser-fingerprinting dezelfde regelgeving. In de Europese cookiewet staat wel (dit geldt overigens niet voor de uitgebreidere Nederlandse cookiewet) dat van de browserinstellingen van een bezoeker zonder diens toestemming gebruik gemaakt mag worden. Functionele cookies vallen niet onder de strenge wetgeving, omdat deze noodzakelijk zijn voor de functionaliteiten en elektronische communicatie van een website.
Tot nog toe was het dus zo dat de meeste bezoekers van een website zich helemaal niet bewust waren van deze cookies. Veel mensen zien dat als een inbreuk op hun privacy. Dat is de reden waarom deze nieuwe Europese wetgeving is ontworpen.

Mijn website werkt met de volgende typen cookies

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Bijvoorbeeld: u logt in op een van onze websites; de cookie functioneert in dat geval als een soort ‘geheugen’, hij onthoudt dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe pagina die u bezoekt opnieuw in te loggen. Als u de cookie laat staan na het afsluiten van uw browser (veel browsers bieden de mogelijkheid cookies direct bij het afsluiten van de browser te wissen), hoeft u ook bij een nieuw bezoek aan de website niet in te loggen.

Cookies geplaatst door Google analytics
Met de webanalyse-service Google analytics kan ik bijhouden hoeveel mensen een bepaalde website of webpagina bezoeken. Zo ontdek ik welke (onderdelen van mijn) website populair zijn. Ook kan ik inzicht krijgen in hoe gebruikers zich door mijn site bewegen. Vindt u gemakkelijk wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene pagina naar de andere voordat u de pagina vindt die u zocht? Met deze inzichten kan ik mijn website verbeteren.

De Telecomwet richt zich op het gebruik van tracking-cookies. Tracking-cookies gaan als volgt te werk:
U bezoekt een website (website A) die reclame in de pagina heeft. Bijvoorbeeld een banner. De website waar deze banner wordt gehost, plaatst een cookie.
Later komt u op een andere website (website B) die dezelfde banner (of een andere banner gemaakt door hetzelfde reclamebureau) toont. Deze banner herkent u (dat wil zeggen: uw IP-adres) aan de eerder geplaatste cookie.
Hierdoor leert het reclamebureau dat de banners maakte dat u ook website A hebt bezocht. Die informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de inhoud van de reclame op website B aan te passen. Als het reclamebureau op een groot aantal sites actief is die u bezoekt, kan het aan de hand van uw voorkeuren een gebruikersprofiel maken.
Ook de cookies die Google gebruikt voor de services Google analytics en Google Adsense worden gezien als tracking-cookies.

Kan ik cookies ook uitzetten?
Dat kan inderdaad. Via de instellingen in uw browser. Houd er wel rekening mee dat een browser geen verschil maakt tussen functionele cookies, die onthouden dat u bent ingelogd, en andere soorten cookies. Met andere woorden: als u het gebruik van cookies volledig uitschakelt, kan dat zorgen voor een verminderde prestatie van mijn website.

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Ik zou het erg op prijs stellen als ik de cookies accepteert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten beperken.